Referat från lunchsamtalet 9 februari: MATEN OCH MORALEN

(Ett samtal kring mat och moral med boken Maten och moralen (Ekerlids Förlag 2015) som utgångspunkt).

John Chrispinsson (moderator): Är moralen en bra utgångspunkt för att välja mat?

Christer Isaksson: När vi som samhällsmedborgare … ska gå till valurnorna, och man frågar oss hur vi ser på den här frågan, svarar vi att vi vill att maten ska komma från djur som mår bra och från en snäll jordbrukare. Det trycker vi på. Men sen när vi agerar som konsumenter, är det inte alltid vi trycker på detta. Utan då är det lättare att köpa och konsumera något som är billigt.

John Chrispinsson (moderator): (Med anledning av att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 8 februari uttalat sig om att köttkonsumtionen i Sverige inte innebär ett miljöproblem). Är det omoraliskt att äta kött?

Johanna Sandahl: Nej, det tycker jag inte. Det handlar om vilket kött och hur mycket kött. Buchts uttalande igår var jättekonstigt. Vetenskapen är enig om att det finns väldigt stora miljöproblem kopplade till köttkonsumtion och köttproduktion. Sen är ju djur väldigt fiffiga, de kan omvandla mat som inte vi kan äta – gräs, restprodukter och annat. Det är klart att kött är bra mat om det är producerat på ett bra sätt.

Det är viktigt med stöd från staten … för att hjälpa konsumenten … priset på en biff eller vilken vara som helst är inte korrekt. Det finns massor av aspekter som inte syns i priset som vi konsumenter omöjligen kan förstå. Det är något vi med ekonomiska och politiska styrmedel behöver få till.

John Chrispinsson (moderator): (Med anledning av Carl B Hamiltons (L) debattartikel om att det pågår en köttprotektionistisk kampanj i Sverige). Ska vi ha en köttskatt på importerat kött?

Christer Isaksson: Inför valet 2014 gjorde jag och Tommy Möller, som är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet … valbarometrar/valkompasser. Då hade vi med frågan om Sverige ska ha en köttskatt. När vi satt med samtliga partiledningar och diskuterade frågan … ser man att det politiska landskapet splittras på ett sätt som är väldigt tydligt. Centerpartiet, Sverigedemokraterna, KD, L och M säger helt emot. För dem är detta inte en ens fråga de vill diskutera … Och V och MP är överens. Vänsterpartiet vill lite mer än Miljöpartiet. När det gäller Socialdemokraterna fick vi en helt splittrad bild. De finns de som tycker ungefär som V och MP, att det är en bra fråga, köttskatt. Och så finns de andra som tycker som landsbygdsministern igår.

John Chrispinsson (moderator): Vad ska vi göra åt att det slängs så mycket mat?

Jakob Lundberg: Frågan är uppe på agendan i EU som har stora initiativ. I förrgår kom en fransk lag som ger böter och fängelsestraff för handlare som inte skänker överbliven mat till välgörande ändamål. Turkiet har en kampanj för hur man ska hantera gammalt bröd. Och i Kina – där det finns ett beteende att gå på restaurang och beställa en massa mat än man kan äta, ungefär som att vaska champagne – där har man börjat jobba mot restaurangbranschen. Så det finns många spännande initiativ. Jag tror vi måste gå både på det enskilda men också använda styrmedel för att straffa ut det som är till skada för samhället och vår natur. Det finns ingen patentlösning, det måste ske en växelverkan.

Christer Isaksson: Det som slår mig med den här frågan är att vi i Sverige inte har diskuterat maten, inte integrerat maten i den stora samhällsdebatten. Det tror jag är problemet. Jag var med på den tiden när vi diskuterade hur vi skulle slippa äta. Att vi skulle kunna tillfredsställa hungern med någon sorts tabletter. Det var framtidens mat. Men sen blev det lyckligtvis roligt att äta igen.

Vi skulle behöva en gigantisk, jättestor politisk strid om mat och livsmedel. Och vi skulle behöva en satsning på det svenska. Vi har ett ansvar, media har ett ansvar. Även solidaritetsrörelserna tycker jag har ett ansvar som de inte tagit de senaste decennierna. Svenska bönder har skjutits åt sidan. Livsmedelsprocessen har skjutits åt sidan.

John Chrispinsson (moderator): Sköter inte marknaden det här själv? Är inte ökningen av den ekologiska konsumtionen ett tecken på det?

Johanna Sandahl: Om det vore så väl. Om man pratar med lantbrukare, handlar det mycket om att man behöver stabila spelregler. Man vågar kanske inte lita på att den ekologiska försäljningen ökar med 40 procent varje år vilken den gjort de senaste åren. Man behöver tydliga riktlinjer från politiken. Det kan ju också vara för att man inom lantbruket är väldigt politiskt styrd. Det är ju inte alls någon marknadsanpassad sektor … Man är van att lyssna till politiken, man är van att få riktlinjer.

Jakob Lundberg: Globalt vet vi att produktionen måste öka, och alla säger sig veta att det måste vara hållbar produktion. Men den hållbart producerade maten ökar inte i samma utsträcknings som efterfrågan ökar. Med den bakgrunden verkar inte marknaden klara det själv.

Christer Isaksson: Vi har inte haft någon politisk strid (om mat) sedan i valdebatterna sedan 1932 när Sveriges Radio började sända slutdebatten … omkring 2-3 timmar långa. Om man tittar på jordbruk och mat, och räknar tiden som detta nämns eller debatteras … kan man se att storhetstiden var på 30-talet. 12 procent ägnades åt mat … jordbruk och livsmedel. Det handlade då inte om politiska frågor utan om maten som politisk sakfråga. 1936 var det 16 minuter, sen dör det ut ganska snabbt med det moderna Sveriges framväxt. Det som är hårresande för mig är att de senaste 70 åren har antalet minuter som jordbruk nämnts på något sätt i slutdebatterna mellan noll och en minut. Vi har bara hittat några enstaka undantag … 1998 tar Lennart Daléus upp just den frågan som vi diskuterar nu. Och säger att det kommer bli 2000-talets stora fråga hur vi ser på mat och livsmedel.

Jakob Lundberg: Det har hänt något i den svenska politiken. Frågan är på väg upp. Det är tydligt. Intresset för mat är jättestort. Och på den internationella arenan är det här väldigt tydligt.

Men när vi pratar bistånd, så gick på 80-talet 16-18 procent av biståndet till jordbrukssatsningar. Idag är den siffran nere på 3-4 procent. Det visar hur nedprioriterad den här frågan är. Under 20-30 år har det varit en icke-fråga. Men ser vi till fattigdom bor 80 procent av de fattigaste på landsbygden och är beroende av lokalt producerade grödor. Så det är glädjande att frågan är på väg upp.

John Chrispinsson (moderator): Vad vill ni ha ut av den kommande livsmedelsstrategin?

Johanna Sandahl: Jag vill se en strategi som säger det som uppdraget är. Nämligen att stärka sektorn på alla möjliga sätt. Det är en jätteutmaning, förstås. Jag tror det är den rätta vägen … att gå på det som det svenskt lantbruk redan är förhållandevis bra på. God djurvälfärd och miljöhänsyn, stärka det och göra det till en svensk konkurrensfördel. I slutänden handlar det väldigt mycket om vilken konsumtion och vilken produktion vi vill ha. Vill vi ha friska djur som går ute, vatten som inte är förorenade av bekämpningsmedel, ett jordbruk som är oberoende av fossilt bränsle?

Jakob Lundberg: Vad gäller de värden som finns i den svenska produktionen … ta till exempel upphandlingen som går till skolor och andra offentliga måltider, det är en liten del av den totala produktionen, men där har vi stora möjligheter att driva och skapa marknadsincitament så att vi får en hållbar produktion. Man gör det i andra länder. I Brasilien finns det ett jätteintressant exempel där man genom att garantera upp till exempel ekologiskt produktion långsiktigt, så vet de lokala småbrukarna att här kommer vi kunna få avsättning för våra produkter. Därmed går det att göra trygga investeringar.

John Chrispinsson (moderator): Är handelsavtalet mellan USA och EU farligt eller bra ur matsynvinkel?

Jakob Lundberg: Det finns ju en del skräckscenarier, som vi inte vet om de infrias. Vad vi kan säga om handelsavtalet, som jag tycker vi ska med oss i bakhuvudet, när vi gick med i EU sa vi så här att ”Åh, vad bra. Nu når äntligen svenska bönder den här otroligt stora marknaden”. Och det var ju sant. Men vad man inte sa, var att nu når den stora, drivna lobbyn och produktionen i EU, till Sverige. Det var ju det som hände, med väldigt billig mat. Och vi stod rätt handfallna, analysen var inte knivskarp. Det är lite åt det hållet jag skulle tänkta med handelsavtalet med USA.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

MATEN OCH MORALEN!

Lunchdebatt på Skafferiet 9 februari 2016

Vårt förhållande till mat har på några hundra år gått från krass överlevnad via sinnlig njutning, kostråd och molekylärgastronomi till att återigen handla om överlevnad. Den här gången är det inte den egna kroppen utan hela planeten vi värnar. Närodlat, ekologiskt, sprättägg, och laboratoriekött är alla uttryck för strävan efter ett hållbart och mer etiskt samhälle.

Men frågan är komplex. Forskningen motstridig. Vad är egentligen rätt att äta? Hur ska maten vi äter produceras? Och fördelas? ”Maten före moralen” sa Brecht. I västvärlden har vi mat så det räcker. Nu är det upp till vår moral vad vi ska äta. Och hur vi ska bruka jorden.

PANEL

Johanna Sandahl. Ordförande i Naturskyddsföreningen och agronom med master i rural development studies.

Jakob Lundberg. Doktor i naturresurshushållning och chef för utveckling och policy på biståndsorganisationen We Effect. Var tidigare FAOs representant i Norden.

Christer Isaksson. Författare och journalist med politik,utbildning och samhällsutveckling som specialitet.

MODERATOR

John Chrispinsson. Journalist, författare och programledare i Studio Ett och Gomorron Sverige.

DATUM: Tisdag 9 februari.

TID: 12:00 till 13:00. Från 11:30 finns goda lunchbaguetter till försäljning i spegelbaren.

PLATS: Berns, Spegelsalen. Ingång via Berns Hotel.

OSA: osa@skafferiet.info

VÄLKOMMEN. Per Styregård & Johan Lindskog

Denna debatt arrangeras av Skafferiet i samarbete med LRF och Berns.


Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 27 MAJ: JAKTEN PÅ MATENS HELIGA GRAAL!

De senaste decenniet har en rad olika mattrender påstått sig finna den heliga graal till hälsan – den naturliga maten. Först skulle vi vara köttmumsande jägare, sedan nöt- och rotknaprande samlare enligt stenålderskosten. Eller är det de antika grekerna, med ymnigt med vin, fisk och olja som vi ska följa? Därefter har superbär och hälsofrön regnat över tallriken. Den naturliga maten ska göra dig smal, hälsosam och skänka ett långt liv – men är sökandet bakåt verkligen vägen framåt? Och vad säger sökandet efter det ”naturliga” om vår tid?

PANEL

Mats-Eric Nilsson
Prisbelönt journalist och författare. Chefredaktör för tidskriften Hunger och bland annat författare till böckerna Den hemlige kocken och Äkta vara.

Gunilla Eriksson
Fil Dr i arkeologi vid Stockholms universitet. Studerar bland annat ätande från ett kulturellt och arkeologiskt perspektiv i stenålderns Europa.

Ingela Stenson
Omvärldsanalytiker och strateg på United Minds.

MODERATOR

Alexandra Pascalidou
Författare, journalist, debattör och programledare.

INFO:
DATUM: Onsdag 27 maj.
TID: Dörrarna öppnar 18:00. Debatt: 18:15 Mingel 19:00
PLATS: Berns, Spegelsalen. Ingång via Berns Hotell.
OSA: osa@skafferiet.info

VÄLKOMMEN
/Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 20 APRIL: TACK GODE GUD FÖR MATEN!

Mat har alltid haft en central roll inom religionen. I tusentals år har den stått i centrum för våra ritualer. Vi har tillbett gudarna för att få mat för dagen. Religioner har även haft enormt inflytande på vad lagt på tallriken och hur vi tillrett det vi stoppar i munnen. I världens mest sekulariserade land talas det sällan om mat och religion, men kan religiös symbolik bidra till att förhöja mat- och måltidsupplevelsen? Och är vårt kök egentligen inte så sekulärt som vi tror?

PANEL

Helle Klein
Journalist, debattör och präst i Svenska kyrkan. Tidigare politisk chefredaktör på Aftonbladet. Tillträder i maj som chefredaktör på tidningen Dagens Arbete.

Richard Tellström
Etnolog, måltidsforskare och docent i måltidskunskap vid Grythyttan. Känd från Landet brunsås och Historieätarna.

Eva Fried
Arbetar vid Forum för levande historia med ansvar för internationella kontakter. Medförfattare till boken Judisk mat i svenska kök.

Nidal Kersh
Krögare och streetfoodaktivist. Driver Falafelbaren i Stockholm.

MODERATOR
John Chrispinsson

INFO
NÄR: Måndag 20 april. Dörrarna öppnar 18:00. Debatt: 18:15 Mingel 19:00
PLATS: Berns, Spegelsalen. Ingång via Berns Hotell.
OSA: osa@skafferiet.info

VÄLKOMMEN

Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off

Sammandrag av debatten 28 oktober: Den nordiska matens uppgång – och fall?

Manifestet för det nya nordiska köket undertecknades 2004 i Köpenhamn av tolv nordiska (manliga) kockar. Sedan dess har mycket hänt. Enligt moderator Lisa Förare Winbladh har ny nordisk mat ”kommit att bli en massa olika saker … En bångstyrig och oregerlig, snabbt växande ideologi. Det har blivit en typ av identitetsskapare för regionen – i synnerhet för Sverige och Finland som kanske inte haft en stark matidentitet. Dessutom lett till en helt ny råvarupolitik och nytt självförtroende … och en ny nordisk diet. Hela världen pratar om det nya nordiska köket”.

Men nu är frågan, är det över? Har det nordiska matsamarbetet någon framtid, och hur skulle det i så fall se ut? Paneldeltagarna fick ge sin bild av dagens tillstånd i matkulturen, och berätta om sin vision för framtiden.

Här ett urval citat:

Sven-Erik Bucht. Sveriges landsbygdsminister.

”Tänkt dig korvarna på bastuugnen … de är fantastiska … Eller det finska surbrödet och all saltgurkan. Det är enkelheten som gör det. Givetvis – när man kommer till havet – Kalixlöjrom. Och i Tornedalen, den halstrade siken. Och den samiska matkulturen, suovas.”

”Jag vill inte utnämna någon särskilt favoritrestaurang … men vi har väldigt duktiga svenska kockar som tar till sig nya kulturer och ständigt söker nya matupplevelser. Olikheterna är bra för svensk matkultur. Vi är öppna för det nya.”

”Vi har haft en utveckling i svenskt jordbruk som inte är bra. Vi har tappat 15 000 jobb inom svenskt jordbruk de senaste 7-8 åren.”

”Vi måste veta vart vi ska. Därför ska vi jobba stenhårt med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Den berör basproduktion, förädlingsled, handel, gastronomi, export … att ta fram starka svenska varumärken som vi kan bära ut i världen. Vi lever jättefarligt … vi är ett av de länder i Europa med sämst självförsörjningsgrad, och så har vi en värld som efterfrågar bara mer och mer mat. Vi måste höja vår självförsörjningsgrad och satsa på kvalitet”.

”Det talas ofta om att vi ska stödja svenskt jordbruk och ha upphandlingar av närproducerat. Men vi allihop har en enorm betydelse om vi ska kunna ha ett livskraftigt jordbruk och livsmedelsindustri. Hur vi beter oss själva. Jag hatar EMV-varor! Jag har aldrig sett en ICA-ko, en Coop-ko, inte en Coop-höna eller ICA-höna. Vi måste börja inse att det är något annat vi behöver.”

”Jag ser framför mig ett svenskt jordbruk som har god lönsamhet, och svenska råvaror med en jättestor efterfrågan. Och jag ser … om tio år en innovativ livsmedelsindustri, både smått och stort, som har exportvaror som man tar ut i världen. Jag ser att världen har upptäckt det svenska och finska skolköket … Och jag ser besöksnäringen kopplad till naturturism och den hälsosamma svenska maten som ger utveckling på landsbygden.”

Emil Blauert. Grundare av WNEAT. Tidigare direktör på Meyers Madhus och chef på danska regeringens Madkulturen.

”Det nordiska köket finns inte – egentligen. Idén från början … var att bygga en vision eller manifest för att förstå på vilket sätt vi lagar mat. Att bygga värdegrunder för hur vi tänker mat. Plattformen skulle bli ett instrument för att göra förändringar av samhället. Det var det som kockarna tyckte behövdes – ett nytt hållbart sätt att laga mat på. De var INTE ett kök, det var mer en utopi.”

”… jag tror att det allra viktigaste som hänt i Danmark (och jag tror också det hänt i Sverige) är att vi börjat prata om mat och matkultur som någonting viktigt inte bara för politiker utan även för samhället.”

”Om man tittar på det som händer just nu inom vardagsmaten, det som händer i skolorna i Danmark, och det som händer inom streetfood, som är väldigt stort både i Danmark, Sverige, Finland och över hela världen … Man pratar inte så mycket om det ”nordiska” längre.”

”Om jag hade hundra miljoner eller bara fyra kronor för framtiden skulle jag lägga pengarna på … de människor som verkligen behöver den här revolutionen. Nu har vi gjort en revolution som är bra för turisterna, nu får vi göra en revolution för de som bor i Norden, till exempel våra barn.”

”Om det är en fråga som vi förhoppningsvis ska lösa snabbt är att lära våra barn att laga maten själva. Det kan bli en revolution i sig självt. Där skulle jag lägga pengarna, framför allt för att det är en bra investering.”

”Nu har vi de bästa restaurangerna i världen. Jag tycker vi skulle lägga pengarna på att skapa den bästa skolrestaurangen. Och vi kanske inte ska kalla det offentligt kök längre … det låter inte så roligt. Alla riktigt bra restauranger har ett eget namn.”

”Sverige är bra på några saker inom den offentliga maten och Danmark är bra på andra. Därför tycker jag man ska arbeta tillsammans.”

Ami Hovstadius. Ansvarig för internationell marknadsföring av Sveriges mat, dryck och upplevelser på VisitSweden.

”René Redzepi och Claus Meyer satte 2004 strålkastaren på vår region … Rörelsen de drog igång var en fantastisk möjlighet för oss. Går vi tillbaka fem år var det inte en människa som kopplade ihop Sverige och mat ute i världen. Möjligtvis IKEAs köttbullar. Annars var vi i princip okända. Idag, fem år senare … har 2 500 artiklar skrivits … 19 miljoner utländska besökare lägger 19 miljarder kronor på restaurang. Lägg till vad de spenderar på livsmedel blir det 38 miljarder. Sverige har blivit en spelare på den globala matscenen vilket var otänkbart innan. Nu handlar det om att ta nästa steg.”

”Jag tycker det är fantastiskt att vi nu pratar om rotselleri från vår region och inte foie gras eller kaviar.”

”Alla vi nordiska länder har varit otrygga och inte så stolta över vår egen mat … vi har pratat om all annan mat men inte vår egen. Nu tror jag att vi börjar vi hitta tillbaka till stoltheten … vår matkultur, vår historia, våra regionala maträtter. Tryggheten det ger att ha hittat identiteten möjliggör att vi kan samarbeta i Norden.”

”Framtidens matkultur finns här i vår region. Jag hoppas att vi alla tar tillvara på de fantastiska råvarorna och förutsättningarna och verkligen utnyttjar dem.”

Stefan Eriksson. Kock och vinnare av Årets kock 2005.

”Hela det här nordiska köket har varit en upptäck av det vi har runtikring oss. Råvaror som funnits, men som vi inte har använt.

”I somras föreläste jag om alger på svenska västkusten. Jag började med att tacka för att jag fick komma och prata, sen var jag tvungen att skälla ut dem! Vet ni vilka råvaror ni har runt knuten? Jag skulle ge min bästa sashimikniv för att få vara här och laga mat på de fantastiska algerna och skaldjur … Vi snackar världskvalitet! Jag skulle kunna öppna en världsrestaurang här i Havstenssund, och alla skulle vilja åka hit, så bra råvaror har ni! Plötsligt är det en helt ny värld. Det är en helt ny värld att utforska som vi inte vet så mycket om.”

”För mig finns det bara en väg … Vi måste lägga allt krut nu på barnen och lära dem vad mat är och lära dem laga mat. Lära dem förstå att det här är så, det växer så, därför fungerar det så här. Gör vi inte det kommer vi aldrig komma någon vart. Om vi ska få fler matlagare och fler producenter måste alla människor förstå vad det här handlar om. Och då måste vi börja på dagis.”

Peter Eriksson. Tidigare språkrör för Miljöpartiet och nytillträdd EU-parlamentariker med fokus på mat- och jordbruksfrågor.

”Vi serverar i Sverige idag ungefär 4 miljoner portioner varje dag till människor i skolor, daghem, äldreomsorg. Kan vi se till att få bra råvaror, en satsning på att riktiga kockar får möjlighet att göra riktig mat i äldreomsorg och till ungarna skolan är det en kultursatsning som vi ska jobba med.”

”Det lokala är det universella. När det gäller författarskap så är det de lokala förmågorna som får nobelpriset. Så är det nog även när det gäller mat. Det är den lokala erfarenheten, uppbyggnaden, historiken och kulturen som är intressant och spännande och något att bygga på för framtiden.”

”Till exempel i Lund är 60 procent av maten i skolorna ekologisk. I Uppsala har man i år tagit beslut att hundra procent av råvarorna ska vara ekologiska 2020.”

”… försöka komma bor från det här industriartade projekten som varit svensk mat under alldeles för lång tid. Det är ett förfall som vi kommer ifrån, och grunden till att det behövs ett återupptäckande av råvarorna och att laga mat på riktigt i skolorna och äldreomsorgen.”

”Vad jag jobbar med nu i Europaperspektivet är att ta fram en rapport om urban farming. Det intressanta är om det här är en trend som bara är spännande och romantisk … eller har riktig potential och kommer vara en viktig del i framtiden.”

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 28 OKT: Den nordiska matens uppgång – och fall?

För tio år sedan skrev några av Nordens mest framstående kockar under manifestet för det nya nordiska köket. Ett matupprop som lade vikten vid en ny autentisk matlagning, gjord på säsongsbaserade och lokala råvaror. Det blev början på den största succén nordisk gastronomi någonsin upplevt.

Det nordiska köket har idag ett grundmurat internationellt rykte med krogar i världsklass. Men hur ser nästa tio år ut? Är hypen över eller har vi bara sett början? Är det nordiska köket ett elitprojekt för toppkrogar eller kan det bli en modell för ett samhälle med hållbar matproduktion som inkluderar alla? Och hur kan vi dra nytta av att hela matvärlden just nu lyssnar uppmärksamt?

PANEL

Peter Eriksson
Tidigare språkrör för Miljöpartiet och nytillträdd EU-parlamentariker med fokus på mat- och jordbruksfrågor.

Ami Hovstadius
Ansvarig för internationell marknadsföring
av Sveriges mat, dryck och upplevelser på
VisitSweden.

Stefan Eriksson
Kock och vinnare av Årets kock 2005.

Emil Blauert
Grundare på WNEAT och tidigare direktör på Meyers Madhus och chef på danska regeringens Madkulturen.

MODERATOR

Lisa Förare-Winbladh
Författare, matskribent och grundare av Taffel.se.

DATUM:
Tisdag 28 oktober.

TID:
Dörrarna öppnar 18:00. Debatt: 18:15 Mingel 19:00

PLATS:
Berns, Spegelsalen. Ingång via Berns Hotell.

OSA:
osa@skafferiet.info

WEBB:
www.skafferiet.info
www.nynordiskmad.org

VÄLKOMMEN
Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Debatten arrangeras i samarbete med Nordiska ministerrådets program Ny nordisk mat II.

Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 8 SEPT: Restaurangmomsen

Restaurangmomsen har blivit en av valets hetaste och mest infekterade frågor. Enligt Alliansen har momssänkningen skapat tusentals nya jobb. Men både Socialdemokraterna och Vänster¬partiet flaggar för höjd moms vid ett regeringsskifte. Enligt dem har reformen misslyckats, varje jobb kostar mer än det smakar. Krögare kallar momshöjningen för en ”straffskatt” och branschorganisationen Visita varnar för stora konsekvenser om momsen återinförs. Står branschens framtid på spel – eller handlar det bara om grädde på moset?

PANEL:

Eva Östling Ollén
Vd på branschorganisationen Visita.

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot för Moderaterna och ordfö¬rande riksdagens skatteutskott.

PG Nilsson
Krögare och ägare av Svenska Brasserier, där bland annat krogarna Sturehof, Riche och Taverna Brillo ingår.

Victor Bernhardtz
Skribent, opinionsbildare och utredare vid tankesmedjan Katalys.

Leif Jakobsson
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i skatteutskottet.

MODERATOR:

Zandra Thuvesson
producent och debattör samt politisk strateg

INFO
DATUM: Måndag 8 september.
TID: Dörrarna öppnar 18:00. Debatt: 18:15 Mingel 19:00
PLATS: Berns, Ljusgården. Ingång via Berns Hotell.
OSA:osa@eggandbacon.se
WEBB: www.skafferiet.info

VÄLKOMMEN
Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off

POLITISK DEBATT: MATVALET!

SKAFFERIET 3 JUNI
POLITISK DEBATT: MATVALET!

Supervalåret 2014 startade med ett matkrig när MAX varnade sina anställda för ett regeringsbyte i höst. Vänstern bojkottade, högern proteståt hamburgare. Tänker du också rösta med magen? Skafferiet bjuder den 3 juni in till matvalsdebatt för att ta reda på vart den ideologiska skiljelinjen går i svensk matpolitik. Jämställdhet i köken eller jämlikhet i matkassen? Fisk i havet eller knorr på grisen? Välmående bönderna eller lönsamma krögare? Giftfri eller tullfri?

Panel:

Matilda Ernkrans (S) är Miljö- och jordbruksutskottets ordförande i riksdagen.

Tina Ehn (MP) är riksdagsledamot och Miljöpartiets talesperson för landsbygds- och kulturpolitik.

Jens Holm (V) är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, suppleant i justitieutskottet, näringsutskottet och EU-nämnden.

Johan Hultberg (M) är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

mfl.

Moderator:

Alexandra Pascalidou, journalist, författare och programledare

När: Tisdag 3 juni. Dörrarna öppnar 18:00 . Debatt 18:15. Mingel 19:00 –
Var: Ljusgården, Berns. Ingång via Berns hotell.
Osa: osa@eggandbacon.se

Välkommen!
Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 22 APRIL: VILKEN DIAGNOS HAR MATNÖRDEN?

Aldrig har vi skärskådat vår tallrik med sådan besatthet som under 00-talet. Vi har vårdat våra surdegar som nyfödda barn, meditativt rört i våra långkok, jagat efter okända styckdetaljer, startat ett ölbryggeri i källaren och börjat behandla vårt kaffe med samma vördnad som Bordeauxviner. Mat är inte längre kalorier – vad vi stoppar i oss definierar i högre grad än någonsin vilka vi är. Men vad säger egentligen vår tvångsmässiga besatthet av mat om oss själva, vår samtid och kanske om vår framtid? Skafferiet kallade in Sveriges ledande experter för att sätta en diagnos på matnörderiet.

Panel:

Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik, verksam vid Lunds Universitet.

Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare vid Örebro Universitet.

Lisa Förare Winbladh, matskribent, författare och grundare till matsajten Taffel.

Jenny Damberg, kulturjournalist och författare. Hon är aktuell med boken Nu äter vi!

Moderator:

Eric Schüldt, journalist och programledare.

När: Tisdag 22 april. Dörrarna öppnar 18:00 . Debatt 18:15. Mingel 19:00 –
Var: Spegelsalen, Berns. Ingång via Berns hotell.
Osa: osa@eggandbacon.se
Webbwww.skafferiet.info

Välkommen!
Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off

SKAFFERIET 9 DEC: ÄR VI SLAVAR UNDER SOCKRET?

SOCKERCHOCK!
Är vi slavar under sockret?

Mänskligheten har aldrig varit så sötsugen som nu. Och vi svenskar ligger i den internationella sockertoppen. Vi stoppar i oss omkring 50 kilo socker per person och äter dubbelt så mycket godis som genomsnittet i EU. Många väljer medvetet att äta sötsaker, men vi får också i oss mycket socker på indirekt väg genom det tillsatta sockret i vår mat.

Att sötsaker är dåligt för tandhälsan vet vi redan, men vilka andra hälsoeffekter har vårt sockerberoende? Gör det oss sjuka, feta och sterila? Och hur bär vi oss egentligen åt för att ta oss ur flera hundra år av sockerberoende? Eller målar sockerdebatten upp en alldeles för mörk bild av ett av våra mest älskade njutningsmedel?

Panel

Jan Hedh är en av Sveriges mest kända konditormästare och författare till en lång rad kokböcker.

Sofia Jöngren är politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet.

Maximillian Lundin är kock, konsult och föreläsare med inriktning på ekologisk och hållbar produktion.

Åsa Brugård Konde är nutritionist vid Livsmedelsverket.

Moderator
Malin Olofsson är journalist med inriktning på miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor. Hon vann Stora journalistpriset 2011 och är vald till Årets miljöjournalist 2013.

När: Måndag 9 december. Dörrarna öppnar 18:00 . Debatt 18:15. Mingel 19:00.
Var: Spegelsalen, Berns. Ingång via Berns hotell.
Osa: osa@eggandbacon.se
Webb: www.skafferiet.info

Välkommen!
Anders Rydell, Per Styregård, Johan Lindskog

Posted in Uncategorized | Comments Off